logonew

koplogo

HET KIND

Kinderen die een beroep op de Stichting doen, moeten zeker de leeftijd hebben van 12 jaar, die zij dan onder begeleiding van hun ouder(s) mogen aanvragen. De Rechten van het Kind gaat op 10 jarige leeftijd in werking. Is het kind ouder, dan mag het natuurlijk altijd een formulier invullen en wordt er contact gelegd met het kind. Dit mag altijd in het bijzijn van de ouder(s), een vriend of vriendin, of beide.

Alle gesprekken worden in vertrouwen besproken. Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. Het kan wel gebeuren dat er overleg in het team gepleegd moet worden, of met de gedragswetenschapper, of psycholoog. Dit wordt meteen aan het kind duidelijk gemaakt, mocht dit nodig zijn! Niets gaat achter de ruggen om, de cliënt wordt overal bij betrokken en alles zal besproken worden.

De Stichting zal zijn uiterste best doen om het kind te helpen. De Stichting de kring Noord werkt samen met verschillende artsen, psychologen, GGZ, onderzoek instellingen, enz. Uiteraard wijst het kind zijn eigen arts, psycholoog, instelling aan, als men dit zelf wilt. De Stichting zal deze, op verzoek van het kind, benaderen.

Het kind heeft een eigen inbreng, die ten aller tijden, meegenomen wordt door de Stichting. Vanuit de Stichting is de stem van het kind van groot belang, als het kind dit zelf duidelijk kan aangeven. Mochten er toch nog vragen zijn over de dingen, die wij vergeten zijn aan te geven, maak ons hier op attent. Geef aan als wij, Stichting de Kring Noord, zaken laten liggen. Hier zal direct gehoor aan gegeven worden.

  • Professionele begeleiding voor u en uw kind(eren)
  • Begeleiding naar gesprekken en rechtszittingen
  • Second opinion voor onderzoeken kind en ouder(s)
  • Verzorging van eventuele correspondentie
  • Aanvragen PGB
  • Aanvragen bijzondere bijstand
  • Gezinsbegeleiding
  • Verzorgen aanvraag psychologische onderzoeken
  • Verwijst u naar de juiste juridische ondersteuning indien gewenst