logonew

koplogo

Sponsoren

Kaartenactie voor open deuren rechtszaal

De Regering wil in 2011 DOEN ALSOF Nederland de wetgeving aanpast aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt in 2006 dat zittingen achter gesloten deuren in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ook in zaken van familierecht en jeugdrecht.

Medio maart 2011 start KOG een kaartenactie om de leden van de Tweede Kamer erop te wijzen dat de aanpassing van het wetsartikel (art. 308 Rv) die de Regering van plan is i.v.m. de zittingen achter gesloten deuren, niet goed genoeg is.
Het voorstel zoals het er nu ligt, legt de beslissing over open of dichte deuren bij de rechter. Ons voorstel is de beslissing bij de ouders te leggen. Als ouderorganisaties niet reageren, is de kans groot dat de deuren in de praktijk gesloten blijven.

Dit initiatief van KOG wordt ondersteund door LOGA, .... .

Vanaf nu kunt u de gratis kaarten bestellen bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Zet u a.u.b. duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats in de mail. U krijgt meerdere kaarten, dus u kunt een kaart sturen naar meerdere kamerleden. De Kamerleden in de commissie voor justitie zijn:
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp

Op de kaarten komt te staan:

Geacht Kamerlid,
Binnenkort beslist de Kamer over aanpassing van art. 803 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering n.a.v. de uitspraak van het EHRM op 21 september 2006 (Moser/Oostenrijk).

De door art. 803 Rv verplichte behandeling met gesloten deuren in personen- en familierecht beschermt de privacy, maar gesloten deuren worden vaak meer ervaren als bescherming van instanties dan van privacy. Ze werken willekeur en gebrek aan feitenonderzoek in de hand en ondermijnen het vertrouwen van de burger.

Ook is openbare controle op de rechtspraak van fundamenteel belang.

Het concept-voorstel van wet perkt de openbaarheid nog steeds in:

De rechter beslist over openbaarheid, ook bij het nu nog openbare kort geding!
Familierechtzittingen moeten openbaar. Eventueel: de betrokken burgers kunnen verzoeken om behandeling met gesloten deuren.

Zorgt u ervoor dat art. 803 Rv zo aangepast wordt, dat Nederland voldoet aan het EVRM?

Met vriendelijke groet,
naam:
adres:

De bedoeling is dat de Tweede Kamer voorkomt dat de Regering een slecht wetsvoorstel er snel even doordrukt. Ga daarom lezen op de website van KOG via deze link: www.stichtingkog.info