logonew

koplogo

Samenwerking

In samenwerking met Stichting de Kring Gouda bieden wij ook:

  • WMO ondersteuning.
  • Schuldhulpverlening.

En alle bijkomende zaken die voor de cliënten te belastend kunnen zijn. De Kring Noord zal in samenwerking met de cliënt, een plan van aanpak opstellen. Waarin de knelpunten uiteen zullen worden gezet. Daarna zal De Kring samen met de cliënten streven naar een betere samenwerking met de nodige hulpverlenende instanties.