logonew

koplogo

De kosten

Stichting de Kring Noord is een non profit organisatie… dus is de Kring afhankelijk van giften en donaties. De stichting draait volledig op eigen kracht. Daarom vragen wij van iedereen die zich als cliënt of als donateur aan meld een gift. Dit om de kosten te drukken die een Stichting toch genoodzaakt is te maken.

Deze giften kunnen gestort worden op:

ABN-AMRO t.a.v. Stichting de Kring Noord

Rekeningnummer: 465545599

Onder vermelding: DONATIE.

Naar gelang de grote van de donatie, kan voor een bepaalde tijd een link geplaatst worden voor de schenker.